Έχουν πει για τα βιβλία

Δεν θα έπρεπε να διδάσκουμε τα σπουδαία βιβλία. Θα έπρεπε να διδάσκουμε την αγάπη για το διάβασμα

B. F. Skinner

Δεν υπάρχει παιδί που μισεί το διάβασμα. Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν βρει το κατάλληλο βιβλίο

Frank Serafini