Το μεγάλο βιβλίο των συναισθημάτων

Μια ανθολογία με είκοσι ιστορίες και παραμύθιαγύρω από ισάριθμα συναισθήματα που μυείτον αναγνώστη στην «συναισθηματική εκπαίδευση» Τα συναισθήματα χωρίζονται σε τρεις ενότητες. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει έναν καθορισμένο αριθμό συναισθημάτων…