Τετράδιο πρώτης γραφής

Το τετράδιο ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ, από την εκπαιδευτικό Ναντίν Κατσανού, δημιουργήθηκε, οργανώθηκε και εμπλουτίστηκε ακολουθώντας τις ενότητες του Α’ Τεύχους Γλώσσας του σχολικού βιβλίου, σύμφωνα με τις αρχές του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Σπουδών.

Μέσα από τα πρωτότυπα μικρά ποιήματα και τις ευφάνταστες παιγνιώδεις γλωσσικές ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας, οι μαθητές της Α’ Δημοτικού ασκούνται στη διάκριση, την αναγνώριση, την ανάγνωση και τη γραφή των γραμμάτων του ελληνικού αλφάβητου και εξοικειώνονται με τη χρήση τους, συνθέτοντας συλλαβές, λέξεις και προτάσεις.


Το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό του βιβλίου μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για οργάνωση σχετικών βιωματικών δραστηριοτήτων πριν, κατά τη διάρκεια και στο τέλος της διδασκαλίας, καθώς και κίνητρο για να επεκταθεί ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών.

Βρείτε το εδώ

Comments are closed.