Ο αγχόσαυρος

Το άγχος είναι κάτι που συναντάται πολύ συχνά στην παιδική ηλικία. Κάποιες φορές είναι λειτουργικό, κινητοποιώντας τα παιδιά σε επίτευξη στόχων, ενώ κάποιες άλλες φορές μπορεί να καταλήξει σε διαταραχή. Το άγχος συχνά παραμένει “κρυφό”. Τα παιδιά στην πλειοψηφία τους δυσκολεύονται να εκφράσουν τα συναισθήματα τους, ακόμα και να τα αναγνωρίσουν.

Ο “Αγχόσαυρος” είναι ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο διαχείρισης συναισθημάτων, με τεχνικές προερχόμενες από τη γνωσιακή-συμπεριφοριστική προσέγγιση. Έχει στόχο την ομαλή προσαρμογή του παιδιού στη σχολική ζωή, την εκπαίδευση, την απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων μέσα από βιωματικές δρατσηριότητες.

Απευθύνεται σε ψυχολόγους κατά κύριο λόγο, αλλά και εκπαιδευτικούς και διεξάγεται σε 16 δομημένες συνεδρίες. Αφορά παιδιά ηλικίας 6-12 ετών.

Αφήστε μια απάντηση