ΟΧΙ σημαίνει ΟΧΙ!

Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τον σεβασμό στα όχι του παιδιού. Οφείλουμε να μάθουμε στα παιδιά ότι τα όχι του πρέπει να γίνονται σεβαστά! Αρχίζοντας πρώτα από εμάς ως γονείς, δεν αγκαλιάζουμε/χαϊδεύουμε/φιλάμε τα παιδιά μας παρά την θέληση τους!

Όταν ένα παιδί λέει «Όχι!» τότε πρέπει να ακούμε και να σεβόμαστε τη φωνή του.
Ένα χρήσιμο βιβλίο ενδυνάμωσης που λειτουργεί ως σημείο εκκίνησης για συζητήσεις γύρω από θέματα κρίσιμα, όπως τα δικαιώματα, τα προσωπικά όρια, ο σεβασμός, η συναίνεση και η επιλογή.

Comments are closed.